intensywne opady deszczu
20°
20°
piątek
Reklama
fot. UG Lipie
Powiatowy Dzień Strażaka w Parzymiechach
27 maja 2022 r. | 09:15
0

22 maja 2022 r. na boisku sportowym w Parzymiechach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach uczestniczyli m.in. poseł na sejm RP, Zdzisław Wolski, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego V Kadencji, Stanisław Gmitruk, Członkowie Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, wójtowie, burmistrzowie, radni z terenu powiatu kłobuckiego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Lipie i okolic.

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych delegacji jednostek OSP powiatu kłobuckiego, który wyruszył z placu przed strażnicą OSP w Parzymiechach. Dowódcą uroczystości był druh Mariusz Koziński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kłobucku, a dowódcą kompanii druh Adrian Kasprzak.

Korowód, zmierzający na boisko sportowe w Parzymiechach, maszerował w rytm utworów granych przez Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrę Dętą pod dyrygenturą kapelmistrza Łukasza Kędziory. Przemarsz uświetniły także mażoretki – nowa grupa podopiecznych GOK w Lipiu, które pod przewodnictwem instruktora Szymona Ziętali, po raz pierwszy mogły zademonstrować swoje umiejętności przed szeroką publicznością. Korowód zamykały samochody pożarnicze jednostek OSP powiatu kłobuckiego.

Dalszą część wydarzenia poprowadził druh Dariusz Pilśniak. Na znak dowódcy uroczystości druha Mariusza Kozińskiego, po złożeniu meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości Członkowi Zarządu Głównego ZOSP RP – druhowi Henrykowi Kiepura - orkiestra odegrała marsz powitalny. Następnie odbył się wymarsz pocztu flagowego reprezentowanego przez OSP Parzymiechy, po czym nastąpiło odegranie sygnału, podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Po przemówieniu Starosty Kłobuckiego, Henryka Kiepura, głos zabrała gospodarz Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch. Gospodarz gminy podkreśliła ogromne zaangażowanie i wkład druhów strażaków w zapewnienie bezpieczeństwa gminy i powiatu oraz działalność swoich jednostek.

Powiatowy Dzień Strażaka był okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków oraz przedstawicieli lokalnych samorządów zaangażowanych w działalność OSP w powiecie kłobuckim. Nadano złote i brązowe medale Za zasługi dla pożarnictwa, które z gminy Lipie otrzymali druhowie z jednostki OSP Lindów. Wśród nich złote medale przyznano: druhowi Piotrowi Kiepura, druhowi Danielowi Kicińskiemu oraz druhowi Łukaszowi Krzejszczakowi. Brązowy medal otrzymał druh Dariusz Hyra. Szczególne wyróżnienie - Złoty Medal Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych - otrzymała Wójt Bożena Wieloch.

Po uhonorowaniu strażaków medalami i odznaczeniami wręczono nagrody dzieciom za udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Kłobucku.

Podczas części oficjalnej przekazano również sprzęt strażacki wybranym jednostkom OSP powiatu kłobuckiego, w tym z naszej gminy jednostce OSP Lipie.Sprzęt został zakupiony ze środków Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Całość wydarzenia dopełniła oprawa artystyczna, w tym występy podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. Na zgromadzoną publiczność czekał także pokaz cyrkowy oraz prezentacja teatru ognia. Głównym elementem części artystycznej były występy gwiazd wieczoru - zespołu Bobi i zespołu Bayer Full. /UG Lipie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *