zachmurzenie umiarkowane
15°
15°
wtorek
Reklama
Jutro sesja Rady Gminy Lipie
27 kwietnia 2022 r. | 12:47
0

Jutro w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której radni przyjmą plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie.

Początek sesji o godz. 11:30.

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVI, XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XLVI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 4 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie”. (XLIX/.../2022)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie”.(XLIX/.../2022)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.(XLIX/.../2022)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w Rębielicach Szlacheckich pod przepompownię ścieków.(XLIX/.../2022)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntów wspólnoty leśnej w Rozalinie.(XLIX/.../2022)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.(XLIX/.../2022)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz społeczności lokalnej Obwodu Kijowskiego na Ukrainie.(XLIX/.../2022)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *