słabe opady deszczu
11°
11°
wtorek
Reklama
Pomoc materialna dla uczniów
06 września 2023 r. | 12:35
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu informuje, że wnioski na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Lipie, dotyczące roku szkolnego 2023/2024, przyjmowane będą w okresie od 1 września do 15 września 2023 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności wówczas, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełność rodziny lub gdy wystąpi zdarzenie losowe.
Prawo ubiegania się o stypendium szkolne mają rodziny uczniów, w których dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 600,00 zł netto.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu pod numerem telefonu: 34 / 318 80 33 do 35 w. 51, 52.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *