zachmurzenie duże
-3°
-3°
środa
Reklama
Usuwanie folii rolniczych w gminie Lipie
13 marca 2023 r. | 11:54
0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, związanych z usuwaniem folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i workach typu big-bag. Jest to program zakładający przyznanie dofinansowania dla gmin, które zorganizują odbiór tego typu odpadów ze swojego terenu. Dofinansowaniu podlega koszt usunięcia odpadów w wysokości do 500 zł za tonę. W sytuacji, gdy koszt przekroczy kwotę 500 zł, do zapłaty różnicy zobowiązany będzie rolnik. W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców o problemach z zagospodarowaniem odpadów rolniczych, informujemy, że gmina Lipie planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2023r. pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NFOŚiGW oraz złożenia przez rolników odpowiedniej liczby zgłoszeń do udziału w programie.Wykonawca zadania zostanie wyłoniony przez gminę. Zbiórka będzie przeprowadzona w  miejscu wskazanym przez gminę, do którego rolnicy będą zobowiązani dostarczyć odpady.

Aby gmina mogła złożyć wniosek o dotację, konieczne jest oszacowanie ilości odpadów rolniczych, które zostaną objęte programem. W tym celu prosimy zainteresowanych rolników o składanie zgłoszeń do Urzędu Gminy Lipie nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2023r.

Formularze zgłoszeń wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy Lipie (pok. nr 21) oraz na stronach internetowych gminy: www.lipie.pl w zakładce środowisko oraz www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne/Gospodarka Komunalne/ Odpady/ Odpady Rolnicze. <Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy Lipie (tel. 34/318 80 32-35 wew.39 lub 48).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *