zachmurzenie umiarkowane
14°
14°
czwartek
Reklama
WODKAN Zgierz
Jest nowy przetarg na budowę kanalizacji w Rębielicach Szlacheckich i Szyszkowie
02 lutego 2022 r. | 12:49
0

Po unieważnieniu przetargu przez niedoszacowanie inwestycji, Wójt Gminy Lipie ogłosiła kolejny przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i sięgaczami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Rębielice Szl. i Szyszków.

Oferty można składać do 16 lutego 2022 roku.

Przedmiot inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
1) sieć kanalizacji sanitarnej PCV200 mm (P1÷SK16, SK8÷SK18, SKistn÷SR1) o długości: 689,90 m, w tym zabudowa na sieci grawitacyjnej: 19 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 1000 mm;
2) przyłącza kanalizacyjne PCV160 mm i PCV 200: 12 sztuk o długości: 120,00 m, w tym:
a) zakres do linii granicznej posesji o długości: 82,20 m,
b) zakres za linią graniczną posesji o długości: 37,80 m;
3) sięgacze kanalizacyjne PCV160 mm i PCV 200: 2 sztuki o długości: 14,20 m,
4) rurociąg tłoczny PE o śr. 160 mm od P1 do studni rozprężnej SR1 o długości: 2 599,30 m, w tym zabudowa na sieci tłocznej: 13 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 1200 mm i 1 szt. studni rozprężnej z tworzywa o śr. 1000 mm;
5) przepompownia ścieków o śr. 1500 mm – 1 szt.

Ze względu na zróżnicowany teren objęty projektem pod względem wysokościowym oraz miejsce włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej, transport ścieków odbywać się będzie poprzez zaprojektowaną przepompownie ścieków P1. Z terenu objętego projektem, ścieki bytowo – gospodarcze docelowo będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie ul. Ziołowa. Kanalizację sanitarną zaprojektowano w pasie drogi powiatowej i gminnej. Po wykonanych pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć nawierzchnię pasów drogowych.

Uzbrojenie terenu na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna, przepusty drogowe, telekomunikacyjna linia światłowodowa, przewody energetyczne i telefoniczne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami uzgodnień, podanymi przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniających załączonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychże warunków.

W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przepompownie ścieków. System powiadamiania i monitoringu przepompowni musi być dopasowany do istniejącego systemu w gminie Lipie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *