zachmurzenie małe
18°
18°
wtorek
Reklama
UG Lipie
Pielęgnacja drzewostanu w zabytkowym Parku w Parzymiechach
24 maja 2023 r. | 08:00
0

Urząd Gminy Lipie poinformował, że decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gmina Lipie otrzyma dofinansowanie w kwocie 42.000,00 zł na realizację zadania pn. Pielęgnacja drzewostanu w zabytkowym Parku w Parzymiechach.

Prace objęte wnioskiem polegać będą m.in. na:
- wycince sanitarnej drzew, które z uwagi na zły stan fitosanitarny zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz stanowią - zagrożenie dla sąsiadującego drzewostanu. Do wycinki sanitarnej wytypowano 20 martwych lub zamierających drzew;
- wykonaniu prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych w obrębie 113 drzew w celu zapewnienia optymalnych warunków dla bytowania drzew i krzewów, ochronę istniejącego historycznego drzewostanu oraz usunięcie zagrożeń;
- usunięciu samosiewów i odrostów drzew w celu uwidocznienia pierwotnego układu kompozycyjnego parku. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *