zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Reklama
WODKAN Zgierz
Podpisano umowę na budowę kanalizacji w Albertowie
23 czerwca 2023 r. | 13:15
0

22 czerwca br. w Urzędzie Gminy Lipie podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Albertów w Gminie Lipie".

Prace będą wykonywane przez firmę RPM Spółka Akcyjna z Lublińca, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową w ogłoszonym przez gminę postępowaniu przetargowym. Koszt zadania wskazany w umowie wynosi 6 935 162,71 zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 999 646,00 zł. Wkład własny gminy wynosi 1 935 516, 71 zł.

Zakres zadania obejmie:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 o długości 2349,00 m,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD Ø 125 o długości 2166,45 m,
- budowę 115 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø 150 i Ø 200 PVC o łącznej długości L = 1018,10 m (w tym 94 szt. zakończone studzienką przyłączeniową Ø 425),
- budowę przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu,
- budowę przyłącza kablowego do zasilania przepompowni ścieków,
- budowę utwardzonej drogi tłuczniowej do terenu przepompowni.

UG LipieDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *