zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Reklama
Gminny Żłobek w Lipiu
Rusza rekrutacja do Gminnego Żłobka w Lipiu
08 maja 2020 r. | 14:07
0

15 maja 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia do Gminnego Żłobka w Lipiu.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipie. W przypadku, gdy żłobek dysponuje wolnymi miejscami, będą przyjmowane dzieci spoza terenu Gminy Lipie.

Rodzice składają:
- w terminie od 8 – 14 maja 2020r. – Deklarację o kontynuacji uczęszczania dziecka do
żłobka.
- w terminie od 15 -30 maja 2020r. – Kartę zgłoszeniową dziecka do żłobka.

Wzory Deklaracji i Karty są dostępne poniżej.

Wypełnione DEKLARACJE lub KARTY należy składać elektronicznie na adres zlobeklipie@gmail.com lub przekazywać w formie papierowej, wrzucając je do specjalnego pojemnika zlokalizowanego w korytarzu Gminnego Żłobka w Lipiu ul. Częstochowska 31. Warunkiem oceny formalnej i merytorycznej zgłoszenia będzie terminowe złożenie dokumentów rekrutacyjnych składanych wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ DZIECKA:
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- dokumenty poświadczające zamieszkanie na terenie Gminy Lipie:
zamieszkanie potwierdzone stałym meldunkiem na terenie Gminy Lipie lub:
- zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym, co najmniej na 1 rok,
- zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem,
- umowę najmu lokalu na terenie Gminy Lipie w przypadku braku meldunku na terenie gminy
- zaświadczenie z miejsca pracy lub uczelni
* zaświadczenie z zakładów pracy rodziców o średnich dochodach netto z ostatnich 3 miesięcy, gdy rodzice pracują więcej niż 3 miesiące,
* zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni, jeśli rodzice prowadzą działalność gospodarczą,
* rodzic samotnie wychowujący dziecko - zaświadczenie o średnich dochodach netto z ostatnich 3 miesięcy oraz wyrok o alimentach lub zaświadczenie z GOPS o pobieranych zasiłkach,
* w przypadku konkubentów –zaświadczenie o średnim dochodzie netto z ostatnich 3 miesięcy i oświadczenie, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,
* w przypadku renty – zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranej renty,
* w przypadku osób niepracujących –zaświadczenie z PUP o wysokości pobieranych zasiłków,
- zaświadczenie od lekarza o szczepieniach dziecka,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
- oświadczenie o wielodzietności - jeśli dotyczy
- w przypadku, jeśli co najmniej jedno z rodziców lub dziecko w rodzinie jest osobą niepełnosprawną –orzeczenie o niepełnosprawności,
- zaświadczenie o pieczy zastępczej - jeśli dotyczy.

Szczegóły znajdziecie w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie

Karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka w Lipiu

Deklaracja o kontynuacji uczęszczania dziecka do Gminnego Żłobka w Lipiu

OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydataDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *