zachmurzenie duże
21°
21°
sobota
Reklama
UG Lipie
Umowa na budowę II etapu kanalizacji w Rębielicach Szlacheckich i Szyszkowie podpisana
23 grudnia 2022 r. | 12:38
0

W czwartek, 22 grudnia br., w Urzędzie Gminy Lipie podpisano umowę na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rębielice Szlacheckie, Szyszków – etap II.

Podpisy na dokumencie złożyli: Wójt Bożena Wieloch, przy kontrasygnacie Skarbnika Anety Łaczmańskiej oraz właściciel firmy ZTHU Stanisław Krupiński z siedzibą ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową w ogłoszonym przez gminę postępowaniu przetargowym. Koszt zadania wskazany w umowie wynosi 10.867.042,24 zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.075.000,00 zł. Wkład własny gminy
wynosi 2 792 042,24 zł.

 Zakres zadania w II etapie obejmie:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV200 mm (odcinki: SK1÷SR2, SK19÷SK36, SK25÷SK40, SK27÷SK27B, S K30÷SK44, SK33÷SK46, P2÷SK57, SK51÷SK51A, SK47÷SR3, P3÷SK87, SK83÷SK92, SK78÷SK94, SK75÷SK99, SK70÷SK105, SK69÷SK110, SK67÷SK118, SK112÷SK122, SK65÷SK127, SK66÷SK137, SK129÷SK142, SK130÷SK144) o łącznej długości: 4301,80 m, w tym zabudowę na sieci grawitacyjnej: 129 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 1000 mm;
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych PCV160 mm i PCV 200: 168 szt. o łącznej długości: 1386,00 m:
  • budowę sięgaczy kanalizacyjnych PCV160 mm i PCV 200: 35 sztuk o łącznej długości: 193,00 m:
  • budowę rurociągu tłocznego PE o śr. 90 mm - od przepompowni ścieków P2 do studni rozprężnej SR2 iod przepompowni ścieków P3 do studni rozprężnej SR3 o łącznej długości: 1264,80 m, w tym zabudowę na sieci tłocznej: 5 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 1200 mm i 2 szt. studni rozprężnych z tworzywa o śr. 1000 mm;
  • budowę przepompowni ścieków o śr. 1500 mm – 2 szt. /UG/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *