zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Reklama
Gmina Lipie uruchomi swój transport publiczny
19 listopada 2021 r. | 15:23
0

W środę 24 listopada o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której radni podejmą uchwałę dotyczącą zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka – Taranek.
 10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXXIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 października 2021 r. do 24 listopada 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (XL/.../2021)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.(XL/.../2021)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób.(XL/.../2021)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.(XL/.../2021)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/254/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipie.(XL/.../2021)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lindowie.(XL/.../2021)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zimnowodzie.(XL/.../2021)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lipiu.(XL/.../2021)
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 26. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Lipie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *