zachmurzenie umiarkowane
14°
14°
czwartek
Reklama
Gminny Żłobek w Lipiu
Jest praca w gminnym żłobku w Lipiu
07 maja 2021 r. | 14:08
0

Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu poszukuje pracownika. Potrzebna jest osoba na zastępstwo jako opiekunka dziecięca.

ogłoszenie poniżej:

Miejsce pracy: Gminny Żłobek w Lipiu, ul. Częstochowska 31, 42-165 Lipie
Wymiar czasu pracy : pełny wymiar
Forma zatrudnienia : umowa o pracę na zastępstwo
Opiekunką w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:
a) opiekunki dziecięcej
b) pielęgniarki
c) położnej
d) nauczyciela wychowania przedszkolnego
e) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
f) pedagoga opiekuńczo- wychowawczego
Ponadto opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada , co najmniej
wykształcenie średnie oraz:
a) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed
zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280- godzinne
szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających
na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku.
Ponadto opiekunką w żłobku może być tylko osoba, która:
a) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
b) nie jest i nie była pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została jej zawieszona oraz ograniczona,
c) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy obowiązek został nałożony na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem,
Oczekiwania:
− bardzo dobry kontakt z dziećmi
− motywacja do pracy
− odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w grupie

Mile widziana książeczka zdrowia.

Osoba zainteresowana wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji oraz zapoznaje się z klauzulą informacyjną
CV proszę składać do 13 maja 2021 roku do Dyrektora ZS- P w Lipiu ul. Częstochowska 31
w godz. 8.00 do 15.00

W CV należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb rekrutacji
zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *