intensywne opady deszczu
20°
20°
piątek
Reklama
WODKAN Zgierz
Jest przetarg na rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie
29 kwietnia 2022 r. | 13:20
0

Urząd Gminy Lipie ogłosił przetarg na rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie. Postępowanie podzielone jest na siedem etapów.

Etap 1: Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej Ø125/11,4 PE od węzła „W1” do „H2” w ulicy Starowiejskiej oraz od węzła „W2” do „H5” w ulicy Głębokiej w miejscowości Parzymiechy.

Włączenie nowych odcinków sieci wodociągowej zaprojektowano do istniejącego wodociągu zlokalizowanego w poboczu drogi powiatowej (ul. Krzepicka) oraz w poboczu drogi gminnej (ul. Starowiejska). Projektowany wodociąg poza zaopatrzeniem w wodę mieszkańców dla potrzeb bytowo-gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pożaru. W tym celu przewidziano na trasie wodociągu lokalizację 4 sztuk hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych Ø80 mm i 1 sztukę hydrantu podziemnego. Projektowany wodociąg należy wykonać metodą przewiertu sterowanego z rury PE100 RC Ø125/11,4 mm. Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 447,20+294,90=742,10 mb. Przyłącza wodociągowe w ilości 24 sztuk należy wykonać z zastosowaniem rury PE100 Ø40/3,7 mm na długości L=157,50 m. Dodatkowo wykonawca ma w zakresie dostarczenie inwestorowi węzły wodomierzowe w ilości 21 szt (w tym wodomierze z możliwością montażu nakładki radiowej).

Etap 2: Roboty budowlano-montażowe na: „Przełożenie wodociągu z AC na rury PE w ul.: Czereśniowa, Stawowa, Dworska, część ulicy Parkowej, Kresy, Wiśniowa oraz rozbudowa w ulicy Kasztanowej w m. Lipie, gm. Lipie”.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.160/14,6 mm, śr.125/11,4 mm, śr.90/8,2 mm metodą przewiertu i uzbrojona w hydranty p. pożarowe nadziemne śr.80 mm. Przyłącza wodociągowe zostaną wykonane z rury PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr. 40/3,7 mm.

Całkowita długość sieci wodociągowej 2735,00 mb, w tym:
PE-RC o śr. 160mm, L=1579,50 mb,
PE-RC o śr. 125mm, L=1130,50 mb,
PE-RC o śr. 90mm, L=25,00 mb,

Na sieci zostaną zabudowane:
- hydranty p. pożarowe nadziemne śr.80mm-22 szt.
- zasuwa kołnierzowa śr. 80mm -22 szt.
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 100mm - 4 szt.
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 150mm -17 szt.

Przyłącza wodociągowe:
- rury wodociągowe PE-RC śr. 40/3,7 - 374,50 mb
- nawiertki 150/40 - 39 szt.
- nawiertki 125/40 - 31 szt.
- zasuwy domowe - 70 szt.
- studnie wodomierzowe o śr. 1000 mm zgodnie z rys. nr 6 - 4 szt.

Dodatkowo wykonawca ma za zadanie dostarczyć inwestorowi węzły wodomierzowe w ilości 70 szt (w tym wodomierze z możliwością montażu nakładki radiowej) oraz rurę PE o śr. 40 mm przeznaczoną do wykonania przyłączy na terenie posesji w ilości 864,00m.

Odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem zadania.

Etap 3: Roboty budowlano-montażowe na: „Przełożenie wodociągu z AC na rury PE w ul.: Czereśniowa, Stawowa, Dworska, część ulicy Parkowej, Kresy, Wiśniowa oraz rozbudowa w ulicy Kasztanowej w m. Lipie, gm. Lipie - dobudowa nowego odcinka sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w m. Lipie”.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.90/8,2 mm metodą przewiertu, PE-RC o śr. 90mm, L=15,00 mb,

Etap 4: Roboty budowlano-montażowe na wykonanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Lipie z miejscowością Albertów, gm. Lipie”.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.125/11,4 mm metodą przewiertu i uzbrojona w hydrant p. pożarowy nadziemny śr.80 mm.

Całkowita długość sieci wodociągowej:
PE-RC o śr. 125mm, L=929,65 mb,

Na sieci zostaną zabudowane:
- hydrant p. pożarowy nadziemny śr.80mm - 1 szt.
- zasuwa kołnierzowa śr. 80mm - 1 szt.
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 100mm- 5 szt.

Etap 5: Przedmiotem zadania są roboty budowlano-montażowe na wykonanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Lipie z miejscowością Zbrojewsko, gm. Lipie”.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.125/11,4 mm metodą przewiertu i uzbrojona w hydranty p. pożarowe nadziemne śr.80 mm. Przepięcie przyłącza wodociągowego z rury
PE o śr. 40/3,7 mm.

Całkowita długość sieci wodociągowej:
PE-RC o śr. 125mm, L=1482,40 mb,

Na sieci zostaną zabudowane:
- hydranty p. pożarowe nadziemne śr.80 mm - 2 szt.
- zasuwa kołnierzowa śr. 80mm - 2 szt.
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 100mm - 4 szt.
Przyłącza wodociągowe:
- rury wodociągowe PE śr. 40/3,7- 2 mb
- nawiertki 125/40 - 1 szt.
- zasuwy domowe - 1 szt.

Etap 6: Przedmiotem zadania są roboty budowlano-montażowe na wykonanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Lipie z miejscowością Zbrojewsko, gm. Lipie”.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PE-RC 100 SDR11 PN16 o śr.125/11,4 mm metodą przewiertu.

Całkowita długość sieci wodociągowej:
PE-RC o śr. 125mm, L=137,95 mb,

Na sieci zostanie zabudowana:
- zasuwa kołnierzowa sieciowa śr. 100mm - 1 szt.

Etap 7: Wykonanie urządzenia wodnego - studnia głębinowa S-2 na gminnym ujęciu wód podziemnych w Wapienniku. Studnia S-2 będzie pracować jako studnia awaryjna dla studni S-1. Studnie będą pracować zamiennie. W studni na głębokości ok. 50 m p.p.t. będzie zainstalowana pompa o wydajności ok. 36,0 m³/h. Studnia będzie wyposażona w prefabrykowaną obudowę naziemną zamontowaną na postumencie betonowym.

Należy wykonać odcinek wodociągu w celu podłączenia awaryjnej studni głębinowej z istniejącym odcinkiem wodociągu. Włączenie do wodociągu będzie wykonane poprzez wcinkę i zabudowę trójnika równoprzelotowego kołnierzowego DN100mm. Za włączeniem na odcinkach w kierunku otworów studziennych zabudowane będą zasuwy odcinające DN100mm. Połączenie będzie wykonane z rur i kształtek PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy 125x11,4 mm.

W zakresie branży elektrycznej należy wykonać:
- wymianę instalacji gniazdek i oświetlenia wnętrzowego i zewnętrznego na energooszczędne ledowe,
- demontaż rozdzielni żeliwnej,
- montaż nowej rozdzielni elektrycznej, układu sterowania i automatyki dla starej pompy głębinowej w studni S1 oraz nowej w studni S2,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 12,6kWp w warunkach STC,
- wykonanie instalacji odgromowej dla paneli fotowoltaicznych,
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla instalacji fotowoltaicznej,
- zgłoszenie do Zakładu Energetycznego mikroinstalacji do odbioru.

Oferty można składać do 13 maja.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *