zachmurzenie duże
21°
21°
sobota
Reklama
UG Lipie
Komunikat wójta w sprawie śmieci
07 kwietnia 2023 r. | 12:57
0

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Lipie to miejsce, w którym mieszkamy, pracujemy, uczymy się i odpoczywamy. Każdego dnia podejmujemy starania, aby było ono czyste i zadbane. Niestety ciągle odnotowujemy przypadki pozostawiania śmieci powstałych w gospodarstwach domowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Tę godną napiętnowania sytuację ilustrują poniższe zdjęcia wykonane w dniu 31 marca w Rębielicach Szlacheckich i w Chałkowie.

Pragnę przypomnieć, że w ramach wnoszonej przez Państwa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każda z posesji wyposażona jest w odpowiednie pojemniki i worki, a zgromadzone śmieci odbierane są w każdej ilości podczas cyklicznych zbiórek. Ponadto odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i opony można oddać podczas organizowanych akcji zbierania tego rodzaju odpadów. Ponadto odpady segregowane, w tym budowlane, przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami PSZOK-u.

Szanowni Państwo, nie możemy pozostawać bierni, wobec tego typu nieodpowiedzialnych zachowań. Pamiętajmy, tylko dzięki wspólnym działaniom możemy żyć w czystym i zadbanym środowisku.

Z poważaniem

Bożena Wieloch

Wójt Gminy LipieDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *