zachmurzenie małe
18°
18°
wtorek
Reklama
W czwartek sesja
20 października 2023 r. | 12:52
1

W czwartek, 26 października o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + ” w gminie Lipie.

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LXVII i LXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie.
 9. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Prezentacja inwestycji gminnych, powiatowych i krajowych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla – Jasiak.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXVI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 1 września 2023 r. do 26 października 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 16. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. (LXIX/.../2023)
 18. Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie.(LXIX/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + ” w gminie Lipie w roku 2023.(LXIX/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2025.(LXIX/.../2023)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Troniny.(LXIX/.../2023)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Lindowie.(LXIX/.../2023)
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 27. Zakończenie obrad LXIX Sesji Rady Gminy Lipie.


Jedna odpowiedź do “W czwartek sesja”

 1. Bartek pisze:

  Ciekawe czy beda rozmawiac na sesji o tym, że cwaniara chce podobno zostać starosta. Buahahahahhaahahhahaaha 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *