zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Reklama
Płatności za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
30 stycznia 2023 r. | 08:00
0

Wójt Gminy Lipie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165) 31 stycznia br. mija termin dokonywania wpłat I raty opłaty za korzystanie w 2023 roku z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych oraz złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych za rok ubiegły.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania w/w opłaty w ustalonym terminie, zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa. W takiej sytuacji przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy Lipie lub na rachunek gminy Lipie: B.S. Krzepice O/Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 z uwzględnieniem w tytule zapłaty adresu placówki oraz okresu, za który dokonano opłaty (I rata 2023 r.). /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *