zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
fot. Lublin UW
Pomoc żywieniowa od GOPS-u
06 marca 2020 r. | 20:13
0

Wójt Gminy Lipie informuje, że od dnia 9 marca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

W pozostałe dni wydawanie produktów odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu.

Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których dochód nie przekracza:

- dla osoby samotnej - 1.402,00 zł

- w przypadku rodziny - 1.056,00 zł na jednego członka rodziny.

Osoby, które korzystały z pomocy żywnościowej w miesiącu lutym 2020 r. nie dokumentują swojej sytuacji dochodowej, natomiast osoby, które nie ubiegały się o pomoc winny złożyć oświadczenia i udokumentować trudną sytuację życiową (np. dowody leczenia, orzeczenia o niepełnosprawności) oraz przedłożyć aktualne dochody wszystkich członków rodziny (zaświadczenia o zarobkach, nakazy płatnicze, odcinki ze świadczeń emerytalno-rentowych) uzyskanych w miesiącu lutym 2020r.

Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu lub pod nr telefonu 34 3188033 do 35 wew.51, 52 oraz na stronie urzędu gminy w zakładce Pomoc społeczna - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2019). /UG Lipie/



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *