słabe opady deszczu
11°
11°
wtorek
Reklama
MWM Brzesko
Rozpoczęły się konsultacje w sprawie odbioru śmieci
03 lipca 2020 r. | 12:52
0

Wójt Gminy Lipie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opinie i uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Lipie; w formie elektronicznej na adres e-mail: a.komendacka@uglipie.pl lub a.beksa@uglipe.pl.

ZAŁĄCZNIKI:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 191 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. 224 KB
Formularz konsultacji 68 KB
Zarządzenie 214 KBDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *