zachmurzenie umiarkowane
14°
14°
czwartek
Reklama
Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku
09 września 2021 r. | 11:55
0

Do 15 października potrwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku.

Celem konsultacji jest przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w jego treści.

Konsultacje prowadzone są z mieszkańcami gminy Lipie oraz z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie gminy Lipie.
Przyjmowanie opinii i uwag do projektu strategii następuje wyłącznie z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:
a) pocztą na adres Urzędu Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie (decyduje data wpływu do Urzędu),
b) w siedzibie Urzędu Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym lub wrzucenie formularza do specjalnej skrzynki podawczej na parterze budynku;
c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@uglipie.pl

Za ważne uznaje się opinie i uwagi przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Nieprzekazanie formularza uwag w powyższym terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Lipie.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku

Formularz zgłaszania uwag pdf.

Formularz zgłaszania uwag

Zarządzenie Wójta Gminy Lipie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 rokuDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *