zachmurzenie małe
18°
18°
wtorek
Reklama
Strategia Rozwoju Gminy Lipie
17 marca 2021 r. | 13:30
0

Rozpoczęły się prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku.

Komunikat wójta w tej sprawie znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Szanowni Mieszkańcy!

herb1

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego br. rozpoczynamy prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 rokuStrategia to najważniejszy dokument planistyczny gminy, wyznaczający kierunki jej rozwoju w kolejnych latach. To także ważny element procesu ubiegania się przez gminę o wsparcie z funduszy zewnętrznych i skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.

Zapisy opracowywanej strategii będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane przez władze samorządowe. Aby stały się odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania lokalnej wspólnoty, niezbędne jest poznanie Państwa opinii na temat spraw istotnych dla każdego z nas, w tym m.in. dotyczących systemu ochrony środowiska, dostępności usług komunalnych i społecznych, sfery turystycznej i gospodarczej.

Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa – mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na terenie gminy Lipie - do włączenia się w tworzenie Strategii rozwoju gminy Lipie do 2030 roku poprzez wypełnienie anonimowej ankiety, służącej opracowaniu diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. Ankieta w formie elektronicznej dostępna jest pod adresem http://lipie.ankietaplus.pl. Na Państwa odpowiedzi czekamy w terminie od 16 marca do 16 kwietnia br.

                                                   Z wyrazami szacunku

                                                  Bożena Wieloch

                                                Wójt Gminy Lipie

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *