zachmurzenie duże
21°
21°
sobota
Reklama
W czwartek sesja Rady Gminy Lipie
17 kwietnia 2023 r. | 14:23
0

W czwartek, 20 kwietnia odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie. Początek o godz. 11:00 w GOKu w Lipie.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Sekretarza obrad.
Przyjęcie protokołów z LX i LXI Sesji Rady Gminy Lipie.
Powołanie Komisji Uchwał.
Wystąpienie zaproszonych gości.
Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie.
Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla-Jasiak.
Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LX i LXI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy
Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 24 lutego 2023 r. do 20 kwietnia 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2023-2033.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 202
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXIII/145/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Lipie dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Lipie oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie jednostki samorządu terytorialnego, w tym formy i zakresu tej pomocy, a także trybu postępowania w tych sprawach. (LXII/.../2023)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.(LXII/.../2023)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.(LXII/.../2023)
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
Zakończenie obrad LXII Sesji Rady Gminy Lipie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *