zachmurzenie umiarkowane
14°
14°
czwartek
Reklama
W piątek sesja w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
19 maja 2023 r. | 13:21
0

W piątek, 26 maja o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie.

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wystąpienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla elektrowni wodnej w Dankowie.
 8. Wystąpienie właściciela małej elektrowni wodnej w Dankowie w sprawie skarg mieszkańców Dankowa na jej funkcjonowanie.
 9. Wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON na temat planowanych inwestycji na terenie gminy Lipie w 2023 r. oraz cen za energię bierną oraz energię elektryczną.
 10. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 11. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie.
 12. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 13. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla-Jasiak.
 15. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 16. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 kwietnia 2023 r. do 26 maja 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Parzymiechy. (LXIII/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogi gminne w obrębie Grabarze.(LXIII/.../2023)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Troninach. (LXIII/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. (LXIII/.../2023)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *