intensywne opady deszczu
20°
20°
piątek
Reklama
W poniedziałek sesja absolutoryjna
19 czerwca 2024 r. | 12:17
0

W poniedziałek, 24 czerwca w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której udzielą Wójt Gminy Lipie absolutorium za 2023 rok i będą głosować nad udzieleniem jej wotum zaufania.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Sekretarza obrad.
Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Lipie.
Powołanie Komisji Uchwał.
Wystąpienie Dyrektora Departamentu TAURON Nowe Technologie S.A. dotyczące współpracy firmy Tauron z gminą Lipie w 2024 r.
Podziękowania dla ustępujących sołtysów i radnych kadencji 2018-2024 w gminie Lipie.
Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
Prezentacja inwestycji gminnych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas III Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 25 maja 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2023 – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2023
głosy radnych,
głosy mieszkańców.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.(IV/.../2024)
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:
odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2023 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;
odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie;
odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.(IV/.../2024)
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2023.(IV/.../2024)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski, uwagi radnych i sołtysów, w tym: dotyczące stanu porządku i czystości w gminie oraz pracy Urzędu Gminy Lipie.
Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Lipie.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *