słabe opady deszczu
11°
11°
wtorek
Reklama
Znowu nie będzie funduszu sołeckiego w gminie Lipie w 2024 roku
02 lutego 2024 r. | 09:00
0

W czwartek, 8 lutego w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się sesja Rady Gminy Lipie, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2025 rok. Dopóki nie zmieni się wójt, to funduszu sołeckiego nie będzie w gminie Lipie.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXII  Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON dotyczące współdziałania z gminą Lipie w 2024 r. w zakresie oświetlenia ulicznego w tym realizacji zgłoszeń mieszkańców.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie.
 10. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Prezentacja inwestycji gminnych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXXII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 22 grudnia 2023 r. do 8 lutego 2024 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LXXIII/.../2024)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LXXIII/.../2024)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2025 rok.(LXXIII/.../2024)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.(LXXIII/.../2024)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowości Albertów. (LXXIII/.../2024)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.(LXXIII/.../2024)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności gruntów w Rozalinie. (LXXIII/.../2024)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie służebnością przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.(LXXIII/.../2024)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również  trybu ich pobierania.(LXXIII/.../2024)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2024-2034.(LXXIII/.../2024)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.  (LXXIII/.../2024)
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 29. Zakończenie obrad LXXIII Sesji Rady Gminy Lipie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *